راهکار نرم افزاری دانشگاهی و پژوهشگاهی

دغدغه جاری دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

امروزه دغدغه بسیاری از دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور نبود سیستم یکپارچه جهت ثبت و جمع آوری اطلاعات از قسمت های مختلف دانشگاه و پژوهشگاه می باشد، خصوصاً در مواردی که دانشکده‌ها/پژوهشکده ها و یا مراکز مختلف یک دانشگاه و پژوهشگاه در نقاط جغرافیایی مختلفی حضور دارند.

این مشکل باعث شده که اطلاعات مدیریتی در دانشگاه به صورت منسجم و یکپارچه در دسترس مدیریت ارشد دانشگاه نباشد، و همچنین هزینه های زیادی را بابت دوباره کاری و نیاز به نیروی انسانی زیاد برای ورود مکرر اطلاعات به سیستم های متفاوت و پراکنده به دانشگاه ها تحمیل کند. 

با توجه به کمبود شدید منابع در دانشگاه ها و کسری بودجه قابل توجه بویژه در سال های اخیر، ضرورت دارد دانشگاه ها با حذف سیستم های پراکنده و جزیره ای، ضمن ارتقای بهره وری؛ هزینه های موجود خصوصا در بخش نیروی انسانی را مدیریت کنند. با مکانیزه کردن کارها در دانشگاه و دخالت کمتر نیروی انسانی در انجام فرآیندهای کاری، هم کیفیت کارها و گردش اطلاعات بیشتر می شود وهم در هزینه ها صرفه جوئی قابل توجهی به عمل می آید.  

در حال حاضر، در بسیاری از دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، هر بخش از دانشگاه یا پژوهشگاه به صورت جزیره ای دارای نرم افزارهای جداگانه و پراکنده ای است که با یکدیگر ارتباطی ندارند. این عدم ارتباط باعث کاهش بهره وری شده و هزینه های ثبت، ضبط و گزارش اطلاعات را بالا می برد و نیاز به نیروی انسانی زیاد برای انجام دستی و نیمه مکانیزه را تشدید می نماید.

از طرفی برقراری ارتباط بین این سیستم های جزیره ای داخل دانشگاه ها، کاری پرهزینه، دشوار و ناپایدار می باشد. در نتیجه جهت ایجاد انسجام در سیستم های اطلاعاتی، وجود یک راهکار یکپارچه در دانشگاه ها امری ضروری می باشد. راهکاری که بتواند با تمرکز بر دانشگاه ها/پژوهشگاه ها و نیازهای اختصاصی آنها، همه ماژول های نرم افزاری مورد نیاز دانشگاهی را تامین و ارائه نماید.  

راهکار مانی برای برطرف کردن دغدغه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

شرکت راهکار مدیریت منابع مانی از گروه نرم افزاری راهکار نوین سیاق برای مکانیزه کردن جریان گردش اطلاعات در محیط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه ها راهکار دانشگاهی و پژوهشگاهی را پیشنهاد می کند. این راهکار با نگاه و رویکردERP طراحی، تولید و اجرا شده و تجربه‌های اندوخته شده در این جریان به شکل روند‌ها و روال‌های نرم افزاری مخصوص دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ارائه می‌شود.

در مسیر تولید این راهکار، دغدغه‌های دانشگاه‌های ایرانی در کنار استاندارد‌های بین المللی با فلسفه و رویکرد ERP گروه نرم افزاری سیاق تلفیق شده و این محصولات را ارائه داده ‌است. شرکت راهکار مدیریت منابع مانی با ارائه سیستم های یکپارچه دانشگاهی در حوزه های مالی، منابع انسانی، لجستیک، اداری و پژوهشی، تمام نیازهای حوزه های مختلف دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را برطرف می سازد. خصوصا که این سیستم ها در طول زمان در کار در دانشگاه ها و پژوهشگاه های مهم کشور صیقل خورده و با نیازهای آنان تطبیق یافته است.

Capture

تفاوت راهکار دانشگاهی/پژوهشگاهی شرکت مدیریت منابع مانی با سایر راهکارها:

  •  بیش از پنجاه ماژول آماده نرم‌افزار برای مکانیزاسیون تمام حوزه‌ها از جمله مالی، اداری، منابع انسانی، لجستیک و ...

  •  اجرای سیستم‌ها بر روی ابزار سیستم‌ساز سیاق با فلسفه انتقال خط تولید نرم¬افزار به محل کارفرما

  •  امکان سفارشی‌سازی نرم افزارها به نحوی که نرم‌افزار خودش را با نیاز دانشگاه تطبیق دهد.

  •  اجرای پروژه با رویکرد ERP مانی ضامن موفقیت پروژه‌های ERP در حوزه دانشگاهی

  •  اجرای پروژه با رویکرد میزکار الکترونیک 

  •  امکان پیاده‌سازی گام‌به‌گام نگاه BPMS و استفاده از ابزار Work Flow Engine

  •  دارای سیستم داشبورد مدیریتی تحت وب جهت گزارش‌دهی به مدیران و کمک به تصمیم‌گیری‌ها

  • تجربه اجرای سامانه‌های خاص دانشگاه‌ها مانند گرنت اساتید و سامانه شناسایی درآمد‌های اختصاصی و ...

  •  تجربه اجرای ERP موفق اجرا شده در سازمان‌های دولتی. 

  •  اجرای موفقBest Practice در دانشگاه تهران به عنوان بزرگترین و گسترده‌ترین دانشگاه کشور

تجارب دانشگاهی و پژوهشگاهی مانی:

مانی تجربه پیاده سازی راهکار ERP دانشگاهی را در چندین سازمان دانشگاهی و پژوهشگاه و دانشگاه بزرگ کشور را دارد.

راهکار ویژه

افزایش بهره وری و کاهش هزینه های دانشگاه و پژوهشگاه:

ارتباطات دو سویه مراکز و دانشکده‌ها با سازمان مرکزی بر بستر راهکار دانشگاهی مانی از گروه نرم افزاری سیاق، ضمن ایجاد صرفه جوئی در هزینه ها خصوصا هزینه های نیروی انسانی، ارزش افزوده فراوانی را برای آنها ایجاد می‌نماید.

ارائه راهکارهای خاص دانشگاهی و پژوهشگاهی:

در طول سال های اخیر، متناسب با نیاز دانشگاه ها و پژوهشگاه ها سیستم های خاص منظوره طراحی و در اختیار آنها قرار گرفته است که سرعت، دقت و کیفیت کارها را بالا برده و باعث ارتقای بهره وری در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها شده است. از جمله سیستم های خاص منظوره می توان به سیستم ارتباطی حسابداری با بانک مرکزی و نیز سیستم ارتباطی حسابداری با سیستم آموزش اشاره کرد که حجم کار دستی را حذف کرده و دریافت و ثبت اطلاعات را اتوماتیک نموده است و نیاز به اختصاص نیروی انسانی و انجام کار دستی در حجم بالا را حذف کرده است. اختصاص دادن هزینه اعتبارات پژوهشی از سامانه مدیریت پرداخت گرنت اساتید و ارتباط آنلاین با بانک عامل نیز یکی دیگر از کارهای اختصاصی شرکت راهکار مدیریت منابع مانی می باشد.

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.