به گزارش واحد آموزش «دنیای اقتصاد» نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژ‌ه‌های صنعت انرژی و بهر‌ه‌بر‌داری از محصولات و خدمات حاصل از آنها،‌ درحال حاضر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ چالش‌های پیش رو مطرح است. امروزه تامین مالی پروژه‌ها فقط در مورد سرمایه‌گذاری برای کالاهای سرمایه‌ای نیست، بلکه برای امور متفاوت و متنوع در بازارهای متفاوت نظیر تامین پروژه‌های انرژی نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است. به همین منظور روزنامه دنیای اقتصاد با برگزاری این دوره و اشاره کلی به اصول بنیادی تامین مالی پروژه‌ها، ‌چالش‌های تامین مالی پروژه‌ها در کشور،‌ منابع تامین مالی و دسترسی به منابع تجاری و مهندسی،‌ دسترسی به حمایت موسسات داخلی و چند‌جانبه جهانی،‌ استقراض از صندوق‌ها، بانک‌ها و موسسات داخلی و توسعه‌ای منطقه‌ای، ‌مراحل تامین تضامین مورد‌نیاز و اخذ حمایت موسسات مالی چند‌جانبه،‌ ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی،‌ سناریو‌نگاری، آینده پژوهی و تحلیل فضای کسب‌و‌کار انرژی و ... می‌پردازد.علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه آموزشی می‌توانند با بخش آموزش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با شماره تلفن‌های ۸۷۷۶۲۴۱۱ و ۸۷۷۶۲۴۱۶ تماس بگیرند یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت مرکز آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.