حسین امیری‌خامکانی با بیان اینکه نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با موضوع کارت هوشمند سوخت و راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت با حضور برخی اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس و انجمن نفت برگزار شد، گفت: در این نشست گزارشی درباره مصرف سوخت و کنترل آن و اقدام‌های گذشته همچون استفاده از کارت هوشمند سوخت ارائه شد.

وی با تاکید بر اینکه در این جلسه بیشتر پیشنهادها درباره راهکارهای مهار مصرف سوخت مطرح شد، افزود: مقرر شد کمیته‌ای در کمیسیون انرژی تشکیل شود تا راهکارهای مختلف را بررسی کرده و در صورتی که به جمع‌بندی رسیدیم آن را به اطلاع شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه برسانیم.نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت مصرف سوخت به‌ویژه بنزین از الزام‌های امروز کشور است، گفت: یکی از راه‌های مدیریت مصرف بنزین استفاده از کارت هوشمند سوخت است.