نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار فروش واحدهای مسکونی مهر و غیرمهر در این دو شهر جدید حاکی است، متوسط «قیمت پیشنهادی» در پردیس در حال حاضر مترمربعی ۳۴ میلیون تومان و در پرند مترمربعی ۲۰ میلیون تومان است. این دو سطح قیمت در مقایسه با متوسط قیمت ۸۵ میلیون تومانی هر مترمربع آپارتمان در تهران، برای گروهی از تقاضای مصرفی که قدرت خرید در تهران ندارد اما قصد خرید دارد، فرصتی ایجاد می‌کند برای مهاجرت از مرکز به حومه. هر چند بخشی از تقاضای سرمایه‌‌‌ای ملک نیز مثل یکی دو سال گذشته، سراغ شهرهای جدید می‌رود. اما طی ماه‌‌‌های اخیر به دلیل کاسته شدن از شدت انتظارات تورمی و ضعف مالی افراد، از حجم تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن کاسته شد. در جدول امروز نبض بازار مسکن، قیمت پیشنهادی آپارتمان در پرند و پردیس مورد بررسی و ارائه قرار گرفته است.

p07 copy