محمدآقامیری در گفت‌وگو با «ایسنا»، گفت: بحث موش‌‌‌های تهران بعد از وقوع زلزله جدی است و باید به وضعیت موش‌‌‌های تهران بعد از زلزله نیز در میان عوامل دیگر به صورت جدی پرداخته شود و در مباحث زیست محیطی بعد از زمین‌لرزه باید این موضوع با دقت بررسی شود. وی همچنین در مورد تشکیل کارگروه مشترک برای تهیه لایحه افزایش تاب‌آوری تهران در مقابل زمین‌لرزه گفت: زلزله تهران را باید به عنوان یک بحران ملی ببینیم و برنامه‌ریزی خاصی در این زمینه داشته باشیم. در این راستا، سعی داریم سند جامع زلزله شهر تهران را تدوین کنیم که سه دسته اقدامات قبل، حین و بعد از زلزله را در برمی‌گیرد.