جوان از این منظر که «نوساز» یا «تازه‌‌‌‌‌‌سازه» نیستند اما عمربنای آنها، ۲ رقمی نیست.

نبض «قیمت پیشنهادی» این دسته از فایل‌‌‌‌‌‌ها در منطقه ۴ تهران، موضوع گزارش امروز نبض بازار است.

وضعیت فایل‌‌‌‌‌‌های فروش مربوط به واحدهای مسکونی میان‌‌‌‌‌‌متراژ با سن بنای ۵ تا ۱۰ سال ساخت در منطقه ۴ تهران نشان می‌‌‌‌‌‌دهد، در حال حاضر میانگین قیمت پیشنهادی مربوط به این واحدها مترمربعی ۱۰۰ میلیون تومان است.

فایل‌‌‌‌‌‌هایی که در حال حاضر در بازار مسکن منطقه ۴ تهران عرضه شده است، دارای سطوح مختلف «قیمت پیشنهادی» است.

متناسب با محله‌‌‌‌‌‌ها و تعیین قیمت توسط فروشنده‌‌‌‌‌‌ها، قیمت‌های پیشنهادی از مترمربعی ۷۰ میلیون تومان شروع شده و تا بالای ۱۱۰ میلیون تومان هم اعلام شده است.

با این حال، نبض تقاضای موجود در این بازار حکایت از آن دارد که به دلیل نبود قدرت خرید در سمت تقاضای مصرفی و احتیاط شدید تقاضای سرمایه‌‌‌‌‌‌ای با توجه به «نبود ریسک‌‌‌‌‌‌های تورم‌‌‌‌‌‌ساز طی هفته‌‌‌‌‌‌های گذشته»، ‌‌‌‌‌‌ سطح قیمت‌ها شکننده است.

1 copy