قیمت‌های پیشنهادی هرمترمربع مسکن در مناطق ۹ تا ۱۱، بسته به متراژ، سن، امکانات، موقعیت و سایر شرایط موثر در تخمین ارزش و قیمت‌گذاری آپارتمان‌‌‌ها، از کانال ۴۰ میلیون تومانی تا ۹۰ میلیون تومانی متغیر هستند. اما به طور کلی و با توجه به مشخصات تازه‌‌‌ترین فایل‌‌‌های عرضه‌شده به بازار فروش مسکن این سه منطقه، به طور میانگین برای خرید یک واحد ۷۰ مترمربعی با متوسط سن ۱۱ سال، به ازای هر مترمربع، متوسط بودجه ۶۵.۶ میلیون تومانی موردنیاز است. قیمت کل چنین واحدی به طور متوسط حول و حوش ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. به این ترتیب و با توجه به این میانگین قیمت، متوسط کف بودجه موردنیاز برای خرید یک آپارتمان با امکانات معمولی در این سه منطقه به مرز ۴ میلیارد تومان (برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰ مترمربعی) رسیده است.

Untitled-1 copy