هزینه ساخت مسکن چنددرصد افزایش یافته است؟

مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده‌‌‌ایم این موضوع به‌‌‌روزرسانی شود. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌‌‌ایم. لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌‌‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌‌‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم. ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.