دست‌‌‌کم از دو سال گذشته، سازنده‌‌‌ها به دلیل رویارویی با بحران جهش قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی ناشی از تورم بالا، از تخمین هزینه نهایی ساخت یا قیمت تمام شده عملا ناتوان شده و همین موضوع یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید رکود ساختمانی در غیاب تقاضای مصرفی و موثر برای خرید واحدهای مسکونی است که از سوی آنها احداث می‌شود. این در حالی است که در برخی مقاطع زمانی نیز تورم ساخت از تورم مسکن سبقت گرفت. یعنی نرخ رشد قیمت مصالح ساختمانی از نرخ رشد قیمت مسکن فراتر رفت.

گزارش روز گذشته شامخ و روایت سازنده‌‌‌ها نشان می‌دهد، کماکان این شرایط در بازار ساخت‌وساز پابرجاست. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این گزارش دست‌‌‌کم سه پیام مهم برای بازار مسکن ۱۴۰۲ به همراه دارد که اولین و مهم‌ترین آن، تصویر شرکت‌های ساختمانی از روند رو به رشد قیمت مصالح ساختمانی است. پیام دوم مربوط به بهبود جزئی عدد شامخ کل ساختمان است که از میانگین اعداد شاخص همه مولفه‌‌‌های بررسی شده به دست می‌‌‌آید. در این گزارش، عدد کل شامخ به ۴۳/ ۵۵ رسیده است که در مرز بدبینی و خوش‌بینی قرار دارد. یعنی اگر چه از عدد ۵۰ بالاتر است که این شرایط نشان‌دهنده بهبود کلی شرایط است اما به دلیل فاصله کم با عدد ۵۰ می‌توان از آن به عنوان شرایط لب مرز بدبینی و خوش‌بینی سازنده‌‌‌ها نسبت به بازار مسکن وساخت‌وساز تعبیر کرد.

پیام سوم اما مربوط به انتظارات سازنده‌‌‌ها از وضعیت بازار مسکن وساخت‌وساز در آینده پیش‌‌‌رو است. عدد انتظارات در این گزارش یکی از پایین‌‌‌ترین سطوح انتظارات در گزارش‌‌‌های ماهانه شامخ است. پیش از این پایین‌‌‌ترین عدد مربوط به سطح انتظارات سازنده‌‌‌ها از آینده پیش‌‌‌رو مربوط به اسفند ۹۸ و عدد ۲۷ بود؛ این میزان در اسفند ۹۹ به حدود ۴۲ و در اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۳۷ رسید و در آخرین گزارش شامخ در اسفند ماه ۱۴۰۱، معادل ۶۱/ ۳۲ اعلام شده است.