به این سه گروه، برخی ساختمان‌‌‌های در حال ساخت یا در شرف شروع عملیاتی ساختمانی نیز می‌تواند افزوده شود. در حوزه بافت فرسوده تسهیلات و مشوق‌‌‌هایی پیش‌بینی شده که بخشی از آنها در انتظار تایید نهایی مراجع مسوول است و مدیریت شهری امیدوار است به این ترتیب روند نوسازی در محله‌‌‌های فرسوده پایتخت از این پس سرعت بگیرد. در مورد ساخت‌‌‌وساز در حریم گسل‌‌‌های پایتخت نیز پیش‌‌‌زمینه اتخاذ هر تصمیمی تدقیق نقشه گسل‌‌‌های پایتخت بوده که انجام شده است. این نقشه‌‌‌ها به عنوان یکی از لایه‌‌‌های طرح تفصیلی بارگذاری شده تا امکان شناسایی وضعیت هر ملک به لحاظ موقعیت قرارگیری در نسبت با گسل وجود داشته باشد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، اقدامات صورت گرفته برای ایمن‌‌‌سازی ساختمان‌‌‌های قدیمی که امکان تخریب و نوسازی ندارند نیز با محوریت بهسازی ابنیه در دستور کار قرار گرفته است اما جزئیات این اقدامات هنوز انتشار عمومی پیدا نکرده است. اما حادثه متروپل و حوادث دیگر در ابعاد کوچک‌تر در کارگاه‌‌‌های ساختمانی نشان می‌دهد حتی در مورد ابنیه در حال ساخت نیز موضوع فقدان ایمنی می‌تواند جدی باشد. مدیران شهری حوزه شهرسازی از توجه به ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی، استفاده از مصالح سبک و تغییر فناوری ساخت به عنوان الزامات ارتقای ایمنی ساخت‌وسازها یاد می‌کنند. با این حال در مدیریت شهری ساخت‌وساز با فناوری‌‌‌های روزآمد و ایمن هنوز هیچ امتیازی برای سازنده‌‌‌ها به شمار نمی‌‌‌آید و اقدام موثری برای ترویج ساخت‌وساز با کیفیت در مدیریت شهری صورت نگرفته است. شهرداری تهران به اقداماتی مثل کاهش تعداد گودهای رها شده در تهران از ۲۵۱ به ۱۹۳ گود در سال‌جاری به واسطه اقداماتی مثل فعال شدن دوباره کارگاه یا رفع خطر از آنها به عنوان بخشی از کارنامه خود در حوزه ارتقای ایمنی فعالیت‌های مرتبط با حوزه ساخت‌وساز در پایتخت اشاره کرده است.