وی با بیان اینکه در این حوزه کاری به مسائل سیاسی و موج‌‌های رسانه‌‌ای مبنی بر اعلام اسامی ساختمان‌های نا‌ایمن نداریم، افزود: بر اساس برنامه‌‌ریزی صورت گرفته مقرر شده تا هر هفته تعدادی از مالکان ساختمان‌های ناایمن مناطق را دعوت و درباره رعایت نکات ایمنی و استانداردسازی آنها را توجیه و راهنمایی کنیم. سرپرست سازمان آتش‌نشانی ادامه داد: همچنین از این افراد برنامه زمان‌‌بندی‌شده و نیز سیر پیشرفت درباره اعمال استانداردهای ایمنی را مطالبه می‌کنیم. در واقع به فراخور نوع اقداماتی که افراد باید در ساختمان ناایمن خود انجام دهند، کارشناسان ذی‌‌ربط برنامه زمان‌‌بندی را به آنها اعلام می‌کنند. وی درباره نحوه مواجهه با مالکانی که به توصیه‌ها و فرآیند ایمن‌‌سازی توجه نکنند، گفت: در این جلسه نماینده دادستان، نیروی انتظامی و شهرداری منطقه حضور دارند و در صورت سرپیچی از فرآیند کار، از قطع امکانات شهری مانند برق و گاز گرفته تا اخطار قضایی و در نهایت پلمب ساختمان ناایمن پیگیری می‌شود.