11

 هم‌‌‌اکنون علاوه بر اینکه تقریبا همه معدود متقاضیان مصرفی خانه‌‌‌اولی در بازار معاملات این واحدها حضور دارند، سهم دو گروه تقاضای غیرمصرفی از کل معاملات مسکن نیز در این بخش تقویت شده  و افزایش یافته است. علاوه بر تعداد محدود متقاضیان مصرفی و خانه‌‌‌اولی حاضر در بازار معاملات مسکونی ارزان‌‌‌قیمت، بخش قابل توجهی از خریدهای غیر مصرفی نیز در این بازار متمرکز شده است. یک گروه از این متقاضیان غیرمصرفی، سرمایه‌‌‌گذاران بلند‌مدت ملکی هستند که قصد حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌‌‌های خود را در یک بازار امن  و فاقد ریسک دارند. این دسته از افراد پس از خرید این واحدها، آنها را به بازار اجاره عرضه می‌‌‌کنند. دسته دیگر سرمایه‌‌‌گذاران کوتاه‌‌‌مدت ملکی هستند که تحقیقات میدانی نشان از بازگشت مجدد آنها به بازار مسکن بعد از حدود یکسال از خروج آنها از این بازار دارد. بخشی از سرمایه‌‌‌گذاران کوتاه‌مدت ملکی که در دوره جهش قیمت به قصد موج‌‌‌سواری روی قیمت مسکن  وکسب سودهای قابل توجه ناشی از معاملات مکرر ملکی، به این بازار ورود می‌‌‌کنند، بعد از یک‌سال به بازار مسکن بازگشته‌‌‌اند. در جدول زیر برخی از فایل‌‌‌های فروش مسکن با قیمت کل کمتر از یک میلیارد  و500 میلیون تومان معرفی شده‌‌‌اند.