20

تحقیق میدانی از جست‌وجوگران بازار اجاره نشان می‌دهد فرآیند جست‌وجوی آنها به دو علت بعضا به مدت بیش از 2 ماه به طول انجامیده است. یک علت کمبود فایل اجاره با قیمت پیشنهادی در قالب «رهن کامل» است و علت دیگر به عدم تناسب استطاعت مستاجران با ارقام پیشنهادی رهن کامل بازمی‌‌گردد.

به عنوان مثال در حالی که در مناطق 4و5 واقع در بخش مصرفی بازار مسکن شرق و غرب تهران، ارزش رهنی هر مترمربع آپارتمان مسکونی برای یک سال بین 5 تا 7 میلیون تومان است اما از آنجا که بسیاری از موجران سقف رقم رهن را به عنوان مبلغ پیشنهادی اعلام کرده‌‌اند، متقاضیان اجاره اغلب با کسری حداقل 100 تا 200 میلیون تومانی برای رهن کامل این واحدها روبه‌رو هستند.

البته به گفته واسطه‌ها، موجرانی که خانه‌های خود را به صورت «رهن کامل» به بازار اجاره عرضه کرده‌‌اند، در حد 100 تا 200 میلیون تومان انعطاف نشان می‌دهند اما این انعطاف به شکل تبدیل به اجاره ماهانه بخشی از ودیعه است، نه ارائه تخفیف. از طرفی از آنجا که مستاجران متقاضی رهن کامل برای تکمیل مبلغ ودیعه خود ناگزیر به دریافت وام‌‌های متعدد بوده‌‌اند، پرداخت اقساط آنها سبب شده توان پرداخت حتی 2 یا 3 میلیون تومان اجاره ماهانه را هم نداشته باشند. این وضعیت سبب طولانی شدن روند یافتن خانه‌های رهن کامل برای مستاجران شده و به گفته واسطه‌های فعال در بازار اجاره‌‌بها، سهم این نوع از قراردادها در یکی دو ماه اخیر کاهش محسوسی داشته است.

104 نفر این پست را پسندیده اند