14

واسطه‌های ملکی منطقه 4 می‌گویند تعداد معاملات در اردیبهشت نیز بهبود چندانی نسبت به فروردین پیدا نکرده و بازار معاملات ملکی در این منطقه کم‌‌رمق است. بررسی فایل‌‌های موجود در بازار فروش آپارتمان مسکونی منطقه 4 نیز نشان می‌دهد آپارتمان‌‌هایی که قیمت پیشنهادی آنها کمتر از میانگین قیمت‌‌های متعارف هر یک از محله‌های این منطقه است، کم نیست اما با وجود تنوع فایل و قیمت، بسیاری از بازدیدهای ملکی به عقد قرارداد خرید منجر نمی‌شود. در واقع جست‌وجوگران مسکن در منطقه 4 با توجه به ثبات نسبی قیمتی که در ماه‌های اخیر همواره در این منطقه برقرار بوده، عجله‌‌ای برای انجام معامله ندارند و ترجیح می‌دهند در بازه زمانی وسیع‌‌تری نسبت به ارزیابی فایل‌‌های موجود اقدام کنند.

66 نفر این پست را پسندیده اند