به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی الویری با بیان اینکه بر اساس بند ۵ ماده ۸۸ قانون شوراها سازمان برنامه و بودجه مکلف است یک نسخه از پیش نویس بودجه سنواتی را به شورای عالی استان‌ها ارجاع کند تا این شورا پیشنهادهای خود را مطرح کند و ارائه دهد؛ اما دولت تا امروز این وظیفه قانونی را انجام نداده است. وی ادامه داد: در همین راستا مکاتبات زیادی با سازمان برنامه و بودجه و حتی آقای رئیس‌جمهور داشتیم؛ ولی نتیجه نگرفتیم بنابراین مجبور به شکایت شدیم. بر همین اساس به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردیم. الویری در تشریح چند طرحی که به مجلس ارسال شده است، اظهار کرد: لایحه مالیات ارزش افزوده که توسط دولت به مجلس داده شد، منافع مدیریت شهری و شهرداری‌ها را به شدت محدود می‌کرد و در این راستا شورای عالی استان‌ها دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی خود را به مجلس ارسال کرد. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال در ماده ۵۰ لایحه مذکور محدودیت‌هایی برای اخذ عوارض اعمال شده بود که اگر این موارد اتفاق می‌افتاد شهرداری‌ها از ۸۵ درصد درآمدهای خود از این محل محروم می‌شدند.