به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس داده‌های اولیه از معاملات مسکن انجام شده طی شهریور ماه، بیش از ۱۰ درصد از معاملات آپارتمان‌های مسکونی انجام شده در ماه گذشته مربوط به گروه متراژی ۵۰ تا ۶۰ مترمربع بوده است. دو گروه اصلی متقاضیان خرید این گروه از آپارتمان‌ها شامل خانه اولی‌ها و متقاضیان سرمایه‌ای هستند که گروه اول ناگزیر به خرید آپارتمان‌های با سن بنای تا ۱۵ یا ۲۰ سال بر اساس نوع وامی که از شبکه بانکی دریافت می‌کنند هستند؛ اما گروه دوم یعنی متقاضیان سرمایه‌ای چون با بودجه نقد خود و نیز به رهن سپردن ملک بدون نیاز به وام امکان خرید دارند، اغلب سراغ آپارتمان‌های سالخورده می‌روند.

حضور پررنگ متقاضیان سرمایه‌ای مسکن سبب شده در طرف عرضه نیز شاهد رشد تعداد فایل‌های ریزمتراژ سالخورده باشیم. مالکانی که به دنبال تبدیل به احسن ملک خود هستند آپارتمان‌های نقلی و ریزمتراژ خود که اغلب فاقد امکانات ضروری مثل آسانسور و پارکینگ هستند را در ماه‌های اخیر نزد بنگاه‌ها فایل کرده و با صرف زمان نه چندان اندک، توانسته‌اند این آپارتمان‌ها را به متقاضیان سرمایه‌ای مسکن بفروشند. روند عرضه آپارتمان‌هایی که بنگاه‌ها آنها را «مناسب سرمایه‌گذاری» معرفی می‌کنند، هنوز هم در بازار متوقف نشده است، هرچند رخوت حاکم بر بازار مسکن بر معاملات این آپارتمان‌ها نیز اثر گذاشته است.

 

07-03