به گزارش «دنیای اقتصاد»،روز گذشته بانک مرکزی با انتشار گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه با اعلام رسیدن متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران به ۷ میلیون و۴۰۰ هزار تومان، تورم ماهانه مسکن در این ماه را ۱/ ۶ درصد اعلام کرد. این در حالی است که تورم ماهانه مسکن در تیرماه در گزارش قبلی بانک مرکزی ۱/ ۷ درصد گزارش شده بود.

این موضوع نشان می‌دهد اگر چه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مردادماه در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱/ ۶ و ۱/ ۶۲ درصد افزایش یافته است، اما شیب تورم ماهانه مسکن روند کاهشی داشته است. چند روز قبل، دفتر اقتصاد مسکن نیز در گزارش مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه از کاهش سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن خبر داده بود. به این ترتیب آمارها نشان می‌دهد شیب رشد ماهانه قیمت مسکن طی سه ماه اخیر روند کاهشی داشته است و قیمت مسکن در این بازه زمانی با سرعت کمتری نسبت به ماه‌های قبل رشد کرده است. هر چند به رغم کاهش سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن، قیمت مسکن مردادماه امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته با جهش ۱/ ۶۲ درصدی روبه رو شد. با این حال، تعداد معاملات واحدهای مسکونی در مردادماه نیز روند کاهشی را تجربه کرد. براساس اعلام بانک مرکزی، در مردادماه سال ۹۷ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲/ ۱۱ و ۲/ ۳۳درصد کاهش نشان می‌دهد. در این میان توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال ۹۷ حاکی از آن است که از مجموع ۱۲ هزار واحد مسکونی معامله شده واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳/ ۴۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند؛ سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل ۴/ ۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال ۹۷ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منطقه ۵ با سهم ۳/ ۱۳ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۷/ ۹و ۴/ ۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۸/ ۷۰ درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران در مردادماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر شامل مناطق ۵،۴،۲،۱۰،۱۴،۱،۷،۱۵،۸ و ۱۱ بوده است و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲/ ۲۹درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بیشترین رشد متوسط قیمت مسکن در این ماه،نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ معادل ۸/ ۸۱ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ معادل ۳/ ۲۵درصد تعلق دارد. در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران،بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به منطقه‌یک و کمترین آن با ۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این ارقام نیز در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/ ۵۹ و ۴/ ۳۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ۵ ماه اول سال جاری نیز تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶۴ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،۳/ ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۶ میلیون و۴۸۰ هزار تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.