به گزارش «دنیای اقتصاد»، انتخاب محدوده طرح ترافیک به‌عنوان محل سکونت واجد یک امتیاز در مقایسه با مناطق پیرامونی این محدوده است و آن، دور ماندن از ترافیک سنگین بزرگراهی در ساعات پیک صبحگاهی و عصرگاهی برای آمد و شد میان منزل و محل کار است. عمده بافت محدوده طرح ترافیک غیرمسکونی بوده و کاربری‌های اداری و تجاری در اغلب محله‌های این محدوده بر سایر کاربری‌ها غلبه دارد. در نتیجه عده‌ای از شاغلانی که محل کار آنها در این محدوده قرار دارد، ترجیح می‌دهند در همین محدوده ساکن شوند تا از ترافیک بزرگراهی در امان باشند. با این حال انتخاب محدوده طرح ترافیک برای سکونت به منزله محدودیت‌های ترافیکی برای استفاده از خودروی شخصی است و به همین خاطر بسیاری از شهروندان نیز ترجیح می‌دهند در محله‌های خارج از محدوده مذکور ساکن شوند. یکی دیگر از مسائلی که رغبت به سکونت در محدوده طرح ترافیک را می‌کاهد، مساله شب‌مردگی است. البته شب‌مردگی مساله اصلی تمام محله‌های محدوده طرح ترافیک نیست، بلکه صرفا در محله‌های تجاری و اداری مشهود است، اما با توجه به اینکه بافت غالب در این محدوده تجاری و اداری است، حتی محله‌های مسکونی نیز به نوعی با محله‌های شب‌مرده همجوار هستند.

از سوی دیگر تمایل به ساخت و ساز در مناطق خارج از محدوده طرح ترافیک همچون یک، ۲، ۳، ۴ و ۵ بسیار بیشتر از آمار تخریب و نوسازی در داخل این محدوده است. بخش عمده بافت مسکونی داخل محدوده طرح ترافیک در منطقه ۶ واقع شده که فایل نوساز در آن بسیار کم است. مالکان تمایل دارند زمانی ملک خود را تخریب و نوسازی کنند که بتوانند از مزایای احتمالی تغییر کاربری به اداری در صورتی که ضوابط طرح تفصیلی مجوز آن را داده باشد، استفاده کنند. ساخت و ساز اداری و تجاری نیز هزینه‌های بسیار بیشتری از تخریب و نوسازی ملک با کاربری مسکونی دارد و در نتیجه تمایل به نوسازی در محدوده مسکونی منطقه ۶ بسیار کم‌شمار است. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در منطقه ۶ تهران به حدود ۸ میلیون تومان رسیده که این میزان از مناطق ۴ و ۵ که دو کانون آپارتمان‌های مصرفی بازار ملک هستند، بیشتر است. میانگین قیمت آخرین معاملات مسکن در منطقه ۵ بیش از ۵/ ۷ میلیون تومان و در منطقه ۴ بیش از ۶ میلیون تومان است. به این ترتیب قیمت مسکن در محله‌های مسکونی محدوده طرح ترافیک قدری از مناطق مصرفی پیرامونی آن بیشتر است. در حال حاضر متوسط قیمت آپارتمان نوساز در محله‌های مسکونی منطقه ۶ که در محدوده طرح ترافیک قرار دارد به این ترتیب است: در محله قائم مقام فراهانی و سنایی بین ۵/ ۷ تا ۵/ ۸ میلیون تومان، در بلوار کشاورز غربی ۵/ ۷ تا ۹ میلیون تومان، در محله‌های عباس‌آباد و مطهری از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان و در محدوده هفت‌تیر و خیابان کریمخان بین ۵/ ۷ تا ۵/ ۸ میلیون تومان؛ در عین حال قیمت مسکن در محله‌هایی از منطقه ۶ که خارج از محدوده طرح ترافیک اما در دل محدوده زوج و فرد قرار دارد، قدری بیشتر است. به‌عنوان مثال قیمت آپارتمان نوساز در محله‌های آرژانتین، فاطمی و یوسف‌آباد بر اساس امکانات و موقعیت قرارگیری، بعضا تا ۱۴ میلیون تومان نیز می‌رسد.

 

07-02