چگینی ادامه داد:همچنین مطلوب است در مورد حد دخالت دولت در بازار مسکن، شیوه‌های نوین تامین مالی در حوزه مسکن، الگوی تخصیص بهینه زمین و تجربیات جهانی درباره اسکان بشر مباحثی مطرح شود.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد:همایش سال گذشته سیاست‌های اقتصاد مسکن ۶ محور داشت. تامین مالی مسکن، تحلیل بازار مسکن، توسعه شهری شامل مباحث زمین و توسعه، بازآفرینی شهری و بافت‌های نابسامان، اسکان بشر و تجربیات بین‌المللی و مسکن کم‌درآمدها محورهای این همایش را تشکیل می‌دادند.این محورها از آن جهت ارزشمند بودند که از یکسو پیش‌بینی‌هایی درباره سمت و سوی تولید و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به دست داده و از سوی دیگر الزامات ورود دولت به موضوع مسکن کم‌درآمدها را مشخص می‌کردند. این مساله از آن‌رو حائز ‌اهمیت است که مسکن کم‌درآمدها بخش عمومی محسوب می‌شود چراکه سودآوری ندارد و بخش خصوصی به آن ورود نمی‌کند، بنابراین لازم است مشخص شود که دولت با چه ابزاری و تا چه اندازه وارد این بخش شود. به گفته وی، بخش خصوصی و سازندگان، متقاضیان و مردم و سیاست‌گذاران کلان از مخاطبان این همایش به‌شمار می‌روند. دانشجو‌ها، اساتید دانشگاه، مهندسین مشاور و برنامه‌ریزان دستگاه‌های مختلف در این همایش شرکت دارند.

همچنین این همایش به همه ابعاد مرتبط با موضوع سکونت می‌پردازد. هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران در تاریخ ۹ و ۱۰ مهرماه سال‌جاری مصادف با اولین دوشنبه اکتبر هر سال به مناسبت روز جهانی اسکان بشر، در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار خواهد شد.