به گزارش شهرنوشت، محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران اولویت نخست خود در حمل ونقل عمومی را افزایش بهره‌وری خطوط و ایستگاه‌های مترو عنوان و اظهار کرد: هر چقدر خطوط را در ایستگاه مترو افزایش دهیم به لحاظ آماری، اما منجر به افزایش مسافر یا ارتقای کیفیت خدمات رسانی نشود، حتما موثر عمل نکرده‌ایم.  او ادامه داد: باید مجموعه پروژه‌های تعریف‌شده در این شرکت در حوزه حمل و نقل عمومی در جهت افزایش خدمات و رضایت‌مندی شهروندان باشد. او با بیان اینکه معتقدم توسعه تنها منوط بر کارهای سیویل و تونل‌سازی نیست، گفت: نگاه ما به توسعه نگاهی خارج از آمار و اعداد و ارقام است. شاخص نهایی برای توسعه بهبود وضعیت رفاه و آسایش و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان است. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌ها چه در شهرداری و چه در دولت‌ها براساس توسعه فیزیکی و بر مبنای اعداد وارقام بوده است، بنابراین می‌طلبد با تغییر نگاه در جهت ارتقای کیفیت خدمت به مردم و ایجاد آرامش و امنیت شهروندان حرکت کنیم. پورسیدآقایی تاکید کرد: خدمات‌رسانی بهتر در بخش حمل و نقل با اولویت مترو شاخص کیفیت زندگی مردم را ارتقا می‌دهد.