اما برای اینکه مدیران بتوانند به طور موثر کل تیم خود را اداره کنند، نیاز به درک بهتری از آنچه باعث شادی در محل کار برای همه می‌شود، از بومرها تا نسل Z دارند. این هدف یک مطالعه جدید از Cangrade بود، یک راه‌حل استخدام مبتنی بر هوش مصنوعی، که نشان داد هر نسل چقدر در کار خوشحال است و چرا. برای این مطالعه، از ۶۰۸ نفر از چهار نسل - بومرها، نسل‌X، هزاره‌ها و نسل Z در یک نظرسنجی آنلاین یکسری سوال پرسیده شد که هدف کمک به سنجش نگرش‌ها و ارزش‌های آنها در محل کار در ایالات متحده بود. این تحقیق نشان داد که در حالی که میزان شادی مشابهی در بین سه نسل قدیمی وجود دارد، اما نسل Z به مراتب کمترین شادی را در محل کار دارد. ۲۶ درصد از نسل Z از شغل خود ناراضی بودند و ۱۷ درصد فعالانه به ترک شغل فکر می‌کردند. این شاید به این واقعیت مربوط باشد که جوان‌ترین نسل نیروی کار به تازگی وارد آن شده‌اند و بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که پست‌های سطح پایه را در اختیار داشته باشند. جنبه‌های بهداشت روانی نیز ممکن است در ایفای نقش وجود داشته باشد. طبق پروژه میلیونی سلامت روان، نسل Z کمترین میزان سلامت روانی کلی را دارد.

با این حال، این مطالعه نشان می‌دهد که ارزش‌‌‌ها برای میزان خوشحالی هر نسل در کار بسیار مهم هستند و این ارزش‌‌‌ها متفاوت هستند. به عنوان مثال برای نسل X و نسل هزاره، احساس غرور از کاری که انجام می‌دهند برای خوشبختی در محل کار بسیار مهم است، در حالی که بومرها بیشتر از نسل‌‌‌های دیگر می‌‌‌گویند کارشان برای هویت کلی‌‌‌شان بسیار مهم است. آنها همچنین برای احساس شنیدن در محل کار ارزش قائل هستند.

در همین حال، برای نسل‌Z، شادی در کار به میزان علاقه آنها نسبت به کاری که انجام می‌دهند بستگی دارد. بیانیه‌ای که بیشترین ارتباط را با شادی کاری نسل جوان داشت به این نکته اشاره داشت که محیط کار من بهترین‌ها را در وجود من به نمایش می‌گذارد. در اینجا چند نکته کلیدی از این نظرسنجی آورده شده است:

*۱۷درصد از نسل Z به شدت با این جمله موافق بودند که «من بیش از همه نسل‌های دیگر به ترک شغلم فکر می‌کنم.»

*۴۲درصد از هزاره‌ها با این جمله موافق بودند که «من به کاری که انجام می‌دهم افتخار می‌کنم.»

*۹۱درصد از نسل X با این جمله موافق بودند که «مدیر من به من اعتماد دارد.»

*۵۰درصد از بومرها با این جمله موافق بودند که «من دوست دارم به مردم بگویم برای امرار معاش چه کار می‌کنم.»

البته از آنجا که ارزش‌‌‌ها از نسلی به نسل دیگر تغییر می‌کنند، تفاوت بسیار زیاد این ارزش‌‌‌ها باعث می‌شود که راضی نگه‌‌‌داشتن همه افراد توسط کارفرمایان دشوار باشد. این به‌ویژه در مورد نسل Z صادق است. طبق این مطالعه، جدیدترین نسل از شغل خود بیشتر می‌خواهند. آنها توسعه حرفه‌ای می‌خواهند و بدون فرصت‌های جدید برای یادگیری، مربیگری و رشد راضی نمی‌شوند. و اگر آنها به کارشان نیاز دارند تا بهترین‌ها را به نمایش بگذارند، باید واقعا معنایی نیز داشته باشد.