اجراهای خصوصی کیانی‌نژاد آلبوم شد

میرعلیرضا میرعلی‌نقی، پژوهشگر موسیقی، درباره این آلبوم نوشته است: «نای و نفس همیشه تاثیرگذار محمدعلی کیانی‌نژاد گویی نماد باد و آتش، زخمه‌های مسلسل و چالاک شهرام میرجلالی یادآور جویباری روان و تپش‌های زیر و بم سعید رودیاری همانند زمینی پهناور، مثالی از خاک پذیرنده و پرورش‌دهنده است. اتحاد درونی این سه هنرمند، خود شمایل کاملی از اقلیم معنوی ایران است که لحظه های خیره‌کننده دارد و به قلب نقب می‌زند. این هم‌نوازی، نه طرحی از‌پیش‌افکنده‌شده دارد و نه بدایتی و نه نهایتی. آسمانی است حاوی رهایی خیال و آزادی پرواز و خطر سیری که هر لحظه‌اش می‌تواند هم آغاز و هم پایان باشد. سفری است که در آن مسیر هدف است و سرمنزلی هدف نیست. شرح بدایع هنرمندانه هنرمندان هم‌سفر را باید در جایی دیگر بیان کرد و از زبانی تخصصی‌تر، اما در اینجا تنها نصیب ما آرامش است و ستایش از هنری که اعجاز آن التیام‌دهنده دردهایی که گفتنشان جز با زبان هنر امکان‌پذیر نیست.» دستگاه شور، آواز شوشتری، آواز بیات اصفهان، دستگاه ماهور، دستگاه چهارگاه، دستگاه سه‌گاه، آواز ابوعطا و آواز بیات ترک قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.