گرانی 53 درصدی  کتاب

طبق نتایج به‌دست‌آمده از بانک اطلاعاتی خانه کتاب و ادبیات ایران میانگین قیمت هر کتاب امسال ۷۷۰هزار و ۴۵۴ریال عنوان شده که نسبت به سال گذشته که ۵۰۶هزار و ۲۴ریال ثبت شده بود افزایش ۵۳درصدی داشته است. همچنین در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ میانگین قیمت هر صفحه سه هزار و ۵۹۰ریال بوده که با ۴۲درصد افزایش در سال ۱۴۰۱ به پنج هزار و ۱۰۹ریال رسید.اما از نکات مثبت این آمار می‌توان به افزایش عناوین کتاب‌ها اشاره کرد. بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سه ماه نخست سال گذشته در مجموع ۱۷هزار و ۳۷۰ عنوان کتاب منتشر شده بود که این تعداد با افزایش ۵۲درصدی در زمان مشابه سال ۱۴۰۱ به ۲۶هزار و ۳۶۵ عنوان کتاب رسیده که از میان آنها ادبیات با ۵هزار و ۲۶۶ عنوان، کودک و نوجوان با ۳هزار و ۹۲۷ عنوان، علوم اجتماعی با ۳هزار و ۷۶۳ عنوان و علوم عملی با ۳هزار و  ۵۴۷ عنوان بیشترین سهم بازار نشر را از مجموع کل کتاب‌های منتشرشده را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از مجموع کتاب‌های منتشرشده در سه ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته موضوعات علوم طبیعی و ریاضیات افزایش ۱۴۱درصدی، دین افزایش ۷۶درصدی، تاریخ و جغرافیا افزایش ۷۰درصدی و علوم اجتماعی افزایش ۶۵درصدی داشته‌اند.

پیشی گرفتن ترجمه بر تالیف: با افزایش موج ترجمه در سال‌های اخیر همان‌طور که انتظار می‌رفت امسال نیز رشد آثار ترجمه بر آثار تالیفی برتری یافته است؛ به نحوی که بر اساس آمار، از مجموع ۲۶هزار و ۳۶۵ عنوان کتاب منتشرشده در بهار سال جاری ۱۸هزار و ۲۳۹ عنوان کتاب تالیف و ۸هزار و ۱۲۶ عنوان کتاب نیز ترجمه هستند که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۰ آثار تالیفی افزایش ۴۹درصدی و آثار ترجمه‌ای افزایش ۵۸درصدی را تجربه کرده است.همچنین ۱۶هزار و ۱۹۰ عنوان کتاب چاپ اول و ۱۰هزار و ۱۷۵ عنوان کتاب چاپ مجدد در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ راهی بازار نشر شد که در مقایسه با سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در حوزه کتاب‌های چاپ اول ۴۶درصد افزایش و در حوزه کتاب‌های چاپ مجدد ۶۱درصد افزایش داشته است.

کاهش شمارگان: شمارگان کل کتاب‌های منتشر‌شده در سه ماه نخست سال جاری نیز ۲۶میلیون و ۱۶۵هزار و ۶۲۶ نسخه بوده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته (۱۷میلیون و ۶۹۸هزار و ۵۲۰ نسخه) افزایش ۴۸درصدی را نشان می‌دهد و میانگین شمارگان در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ از هزار و ۳۴ نسخه با کاهش سه‌درصدی در سال ۱۴۰۱ به هزار و پنج نسخه رسید. براساس این آمار، در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱، بیشترین افزایش شمارگان کل نسبت به سال گذشته در موضوعات علوم طبیعی و ریاضیات با ۱۷۷درصد و رده تاریخ و جغرافیا  با ۱۶۶درصد بوده است.