شهاب نیکمان طراح و مولف پروژه زبان عشق است که در چند روز اخیر با حضور شهرام ناظری و دولتمند خالف در شهرهای مختلف اروپا تور کنسرت برگزار کرده است. در این پروژه، قرار است سی نفر از شاعران فارسی‌زبان در هزاره اول شعر فارسی از «بایزید بسطامی» تا «بیدل دهلوی» معرفی شوند و نشست‌ها و برنامه‌های پژوهشی درباره این سی شاعر برگزار شود. «زبان عشق» که متکی بر کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو (۲۰۰۳) است، در نظر دارد بر مفاهیم «عشق، صلح و وفاق اجتماعی» در آثار شاعران فارسی‌‌سرا متمرکز باشد.