همچنین تیترهای «میل خاموشی؛ آیا «سکوت ملی» راه مبارزه با ناامیدی است؟»، «مظالم دولت؛ آیا دولت خطاکار شرعا به مردم بدهکار است؟» و «سرعت‌گیر پولی؛ عواقب کاهش سرعت گردش نقدینگی چیست؟» را در این شماره می‌خوانید. تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است که شنبه‌ هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. این هفته‌نامه ۱۰۰ صفحه‌ای دوازده هزار تومان قیمت دارد.