در نشست نقد و بررسی این کتاب مهدی یزدانی‌خرم داستان‌نویس و منتقد حضور دارد و با گلستان درباره ترجمه این اثر گفت‌وگو خواهد کرد. گلستان نیز در بخشی از برنامه درباره این کتاب و نویسنده‌اش سخنرانی خواهد کرد. ترجمه این رمان چندی پیش و پس از ۱۳ سال ممنوعیت، توسط نشر ثالث به چاپ رسید. «زندگی در پیش رو» به‌صورت اول شخص از زبانی شخصی به نام محمد، پسری ۱۴ ساله که یک عرب فرانسوی است، بیان می‌شود. در این رمان محمد از ۳ سالگی تا ۱۴ سالگی خود را تعریف می‌کند. علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند ساعت ۱۸ به شهر کتاب پاسداران واقع در خیابان پاسداران، بوستان دوم (اخوان)، شماره ۹ مراجعه کنند.