وی افزود: انتخاب مجری و گوینده نباید فقط با توجه به صدای خوب باشد بلکه باید لحن، سواد رسانه ای، میزان مطالعه و عوامل دیگر را هم بررسی کرد. رضوی عنوان کرد: کسی که در مرحله اول صدایش پذیرفته می‌شود مراحل دیگری برای تست دارد و متن‌های مختلفی را باید اجرا کند تا مشخص شود که لحن او برای چه برنامه‌هایی کاربرد دارد و در اجرا و مصاحبه چقدر می‌تواند موفق باشد.این مجری و گوینده پیشکسوت گفت: متاسفانه گویندگان نسل جدید اهل مطالعه نیستند، آنها با کتاب بیگانه هستند و گاه وقتی شعر یا متن ادبی می‌خوانند به گونه‌ای احساساتی می‌شوند که لحن شان تغییر می‌کند.