کامبیز گنجه‌ای سرپرست گروه «سماع کوبان» درباره‌ این اجرا گفت: گروه «سماع کوبان» از ۲ سال پیش با هدف اجرای قطعات ضربی تاسیس شد که سازهای تنبک، دف، ضرب زورخانه، بندیر و داربوکا ترکیب این گروه را تشکیل می‌دهند. تنظیم قطعات نیز براساس هم‌نشینی اعضای گروه و بخشی از آن نیز به‌صورت قطعه و از پیش تعیین شده است که درنهایت با استفاده از خلاقیت نوازندگان و استفاده از تکنوازی هر ساز و سوال و جواب بین سازهای ضربی در جمله بندی‌های مختلف ریتمیک براساس یک هدف کلی و اولیه شکل گرفته‌اند. عمده ریتم‌های استفاده شده هم شرقی و در برخی فضاها برای رنگ آمیزی متفاوت از ریتم‌های لاتین استفاده شده است. مرتضی‌ یگانه راد، اکبر سروری گلپایگانی، حسین شهمیری، مهدی رحمانی و مجید یگانه‌راد نوازندگان دیگر گروه «سماع کوبان» هستند. قرار است اولین کنسرت این تور موسیقایی از گرگان شروع شده و بعد از ماهِ رمضان در دیگر شهرهای ایران اجرا داشته باشد.