این تصویر جلد به گزارشی درباره نوسان قیمت ارز در چند هفته گذشته مربوط است که واکنش‌های زیادی را در پی داشت. تجارت فردا پرسیده: «آیا بسته سیاستی بانک مرکزی می‌تواند بازار ارز را آرام کند؟»همچنین در بخش سه تیتر- سه پرسش نیز این موضوعات برای بازتاب در جلد انتخاب شده اند: «رجعت ریسک؛ بازگشت تحریم‌ بر کدام بازارها اثر می‌گذارد؟»، «در پناه حق؛ در کدام اقتصادها حقوق مصرف‌کننده رعایت می‌شود؟» و «سود کجا می‌رود؟ ‌اثر سیاست‌های جدید بانک مرکزی چیست؟» هفته نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد است که شنبه هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. این هفته‌نامه ۱۳۲ صفحه دارد و بهایش ۱۲ هزار تومان است.