به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، سید روح‌الله لطیفی اظهار کرد: ۳۲۴ هزار و ۵۸۹ کیلوگرم طلای سرخ به ارزش ۱۹۰  میلیون و ۳۲۳ هزار و ۳۰۶ دلار در سال گذشته به ۶۰ کشور جهان صادر شد.

وی افزود: هنگ کنگ، نخستین مقصد زعفران ایرانی در سال گذشته بود که ۷۴ هزار و ۵۷۸ کیلوگرم زعفران به ارزش ۴۶  میلیون و ۶۲۶ هزار و ۲۱۶ دلار را خریداری کرد و ۲۳ درصد وزن و ۵/ ۲۴ درصد ارزش کل زعفران صادراتی کشور را به خود اختصاص داد.

سخنگوی گمرک درباره دیگر کشورهای خریدار زعفران ایرانی خاطرنشان‌کرد: امارات با خرید ۵۹ هزار و ۷۹۱ کیلوگرم به ارزش ۳۳  میلیون و ۹۴۲ هزار و ۲۷ دلار و سهم  ۴/ ۱۸ درصد وزن و ۸/ ۱۷ درصد ارزش، دومین خریدار زعفران ایرانی در سال ۹۹ بود و پس از آن اسپانیا با ۴۹ هزار و ۲۵ کیلوگرم به ارزش ۲۶  میلیون و ۴۴۰ هزار و ۳۱۳ دلار و سهم وزنی ۱۵ درصدی و ارزش حدود ۱۴ درصدی کشور سوم بوده است.

وی ادامه‌داد: چین با خرید ۴۰ هزار و ۱۳۹ کیلوگرم زعفران به ارزش ۲۲  میلیون و ۵۰۴ هزار و ۴۴۰ دلار و سهم ۳/ ۱۲ درصدی وزن و ۸/ ۱۱ درصدی ارزش، در جایگاه چهارم و افغانستا‌ن با خرید ۳۳ هزار و ۷۸۱ کیلوگرم زعفران به ارزش ۱۹  میلیون و ۱۶۸ هزار و ۶۰۸ دلار با سهم خرید ۴/ ۱۰ درصدی وزن و ۱۰ درصدی ارزش کل زعفران صادر شده کشور، پنجمین کشور خریدار زعفران ایرانی در سال ۹۹ بوده است.

لطیفی تا‌کید کرد: با وجود صادرات زعفران به ۶۰ کشور، پنج کشور هنگ کنگ، امارات، اسپانیا، چین و افغانستا‌ن، ۲۵۷ هزار و ۳۱۴ کیلوگرم زعفران به ارزش ۱۴۸  میلیون و ۶۸۱ هزار و ۶۰۴ دلار را خریداری کردند که ۷۹ درصد وزن و ۷۸ درصد ارزش کل صادرات این کالا در سال گذشته بوده است.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند