شیر پاستوریزه پگاه خراسان دریک ماهه آبان‌ماه از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۰۶میلیارد و ۸۸۱ میلیون ریال درآمد داشت. این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه، مبلغ یک هزار و ۶۹۳ میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین حال، شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی نیز در دوره یک ماهه آبان‌ماه از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۳۶ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه امسال، مبلغ ۳ هزار و ۱۱۵ میلیارد و ۴۳۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴درصد رشد را شاهد بود. از سوی دیگر، شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان نیز ماه گذشته از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳۴۵ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال درآمد داشته است. این مجموعه براساس عملکرد ۸ ماهه امسال مبلغ ۲هزار و ۲۱۹ میلیارد و ۹۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵درصد افزایش یافت. این در حالی است که شیر پاستوریزه پگاه اصفهان نیز در ماه گذشته از محل فروش محصولات خود مبلغ ۸۹۳ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال درآمد داشته است. «غشصفا» براساس عملکرد ۸ ماهه مبلغ ۵ هزار و ۲۹۴ میلیارد و ۷۸۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۹۵ درصدی را شاهد بود. شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی نیز ماه گذشته از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۷۱ میلیارد و ۲۳۳ میلیون ریال درآمد داشته است. «غشاذر» براساس عملکرد ۸ ماهه امسال مبلغ ۲ هزار و ۳۰ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

همچنین شیر پاستوریزه پگاه فارس ماه گذشته از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۸۴ میلیارد و ۱۵۲ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه امسال مبلغ ۳هزار و ۳۵۸ میلیارد و ۶۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند