برنامه مشترک فائو و ایران

 روز گذشته سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در تهران اقدام به برگزاری «کارگاه آغازین برنامه آماده‌سازی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با صندوق اقلیم سبز» کردند. کارگاهی که هدف آن تقویت ظرفیت کشور برای دسترسی به منابع مالی مرتبط با تغییرات اقلیمی به‌منظور اجرای تعهدات آن در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تقویت تاب‌آوری کشور است. در این «کارگاه آغازین» که طی چهار نشست طی روزهای ۱۳ و ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، کارشناسان و پژوهشگرانی از فائو، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های خارجه، جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان هواشناسی و دیگر شرکای کلیدی پروژه از بخش‌های خصوصی و دولتی شرکت کردند.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه مساله ایجاد بستری هماهنگ‌کننده را برای تعامل با دست‌اندرکاران مرتبط مورد بحث و بررسی قرار دادند. همچنین کارشناسان حاضر در این کارگاه معیارهای ضروری برای  سرمایه‌گذاری راهبردی جهت اولویت‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه تغییرات اقلیمی را تعریف و تحدید کردند. شرکت‌کنندگان همچنین راهبرد لازم برای اطمینان از اینکه اقدامات مرتبط با کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی تمام ذی‌نفعان کلیدی - خصوصا زنان، جوانان و کودکان - را بهره‌مند کنند، مورد بحث و بررسی قرار دادند. گرولد بودکر، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در ایران در سخنان خود در جریان این کارگاه از سازمان حفاظت محیط زیست، صندوق اقلیم سبز و وزارت امور خارجه به‌خاطر حمایت‌‌‌های‌شان از این برنامه آماده‌سازی تشکر کرده و از همه نهادها و دست‌اندرکاران جهت تدوین دیدگاه‌هایی جمعی در خصوص اولویت‌های راهبردی برای دسترسی ایران به منابع مالی و اقدامات مرتبط با تغییرات اقلیمی به‌منظور تقویت اقدامات هماهنگ (کشوری) تقدیر کرد. نماینده فائو با تاکید بر اهمیت «کشاورزی هوشمند به اقلیم» که دربرگیرنده مدیریت پایدار جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعی است، اظهار کرد که فائو مشتاقانه به‌دنبال گسترش همکاری با شرکای ملی و بین‌المللی به‌منظور کاهش تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی است.  این برنامه آماده‌سازی که از سوی صندوق اقلیم سبز تامین مالی شده و فائو هماهنگی اجرای آن را به‌عهده دارد، از ایجاد یک مرجع صلاحیت‌دار ملی درون سازمان حفاظت محیط زیست حمایت می‌کند. دفتری که از یک سو هدف آن بهبود سازوکارهای تصمیم‌گیری و طرح‌ریزی سرمایه‌گذاری‌های ایران در زمینه تغییرات اقلیمی است و از سوی دیگر به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده برای تدوین، ارزیابی و تامین مالی برنامه‌ها و پروژه‌هایی عمل کند که هدف‌شان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تاثیرات تغییرات اقلیمی است.

این مطلب برایم مفید است