این فعال صنعت غذا عنوان کرد: با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و شورای ملی زعفران برند جمعی و ملی زعفران برای کنترل اصالت و کیفیت زعفران صادراتی ایران ثبت خواهد شد و سپس به سمت جایگاه‌یابی زعفران در سطح بازار جهانی خواهیم رفت تا زعفران را با نام ایران در جهان پرآوازه کنیم. احتشام با بیان اینکه جایگاه‌یابی قلب راهبردی بازاریابی و برندسازی برای زعفران و کلیه محصولات کشاورزی کشور است و با همکاری سازمان مالکیت معنوی این اتفاق خواهد افتاد، گفت: باید به دنبال زنجیره ارزش در محصولاتی مانند زعفران، پسته، خرما و گیاهان دارویی باشیم تا کشاورزان نیز سود بیشتری دریافت کنند. وی اظهار کرد: با تولید محصولات جدید از زعفران و ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری بیشتری خواهیم داشت و به عنوان تامین‌‌‌کننده زعفران، توانمندی تولید محصول با کیفیت را در کشور داریم.

 این فعال گفت: در تولید محصول زرشک نیز ظرفیت‌‌‌های بسیار خوبی داریم و تولید زرشک بی‌‌‌دانه در خراسان جنوبی به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول حداقل ۲۲ هزار تن است، اما به‌‌‌رغم این حجم تولید میزان صادرات بسیار اندک است به طوری که سال گذشته فقط ۲۰۰ تن صادرات زرشک صورت گرفته است.احتشام با بیان اینکه باید برای صادرات محصولات کشاورزی به دنیا، بازارسازی شود و با برند‌سازی و معرفی، جایگاهی برای محصولات ایجاد شود، افزود: بی‌‌‌تردید با باز شدن درب بازار جهانی به روی هر محصولی، تقاضای آن محصول افزایش می‌یابد و به قیمت بالاتر و درآمدی بیشتر منتهی می‌‌‌شود.