هاشمی ادامه داد: آمار‌‌‌ها حاکی از آن است که استان‌‌‌های خوزستان، فارس، ایلام و گلستان در صدر خرید تضمینی گندم قرار دارند. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان اینکه نیازی به واردات گندم صنف و صنعت و خبازی نداریم، افزود: برآورد‌‌‌ها حاکی از آن است که امسال تولید گندم به بیش از ۱۴.۵ میلیون تن برسد که در صورت پرداخت به موقع مطالبات، نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت. اما در شرایط فعلی تنها نگرانی ما پرداخت وجه است. به گفته وی، بر اساس قانون خرید تضمینی گندم، دولت باید جریمه یک ماه و نیم تاخیر در پرداخت مطالبات وزارت جهاد را هرچه سریع‌‌‌تر واریز کند و از طرفی وزارتخانه اقتصاد، وزارت جهاد و اعضای غیردولتی و نمایندگان مجلس برای بررسی قیمت خرید تضمینی سال آینده و اعمال حمایت از کشاورزان باید جلسه بگذارند. هاشمی با بیان اینکه خسارتی از حیث بیماری‌‌‌های گندم به تولید وارد نشده است، گفت: تنها نگرانی ما در خصوص زنگ زرد گندم بود که با اقدامات و توصیه‌‌‌های به موقع معاونت بهبود گیاهی و سازمان حفظ نباتات، خسارتی وارد نشد.