وی اضافه کرد: علاوه بر این حدود ۲۰ تا ۳۰‌درصد گوشت صنعتی وارداتی صرف استفاده فرآورده‌هایی مانند سوسیس و کالباس می‌شود که این مقدار هم در آمارهای مرکز آمار ایران منظور نمی‌شود و لحاظ نشدن چنین آمارهایی باعث می‌شود که سرانه مصرف پایین بیاید. مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور  در توضیح بیشتر عنوان کرد: طبق آمارهای معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، ۸۷۰‌هزار تن تولید گوشت قرمز داخلی تولید می‌شود و حدود ۲۰۰‌هزار تن هم واردات گوشت قرمز انجام می‌شود که رقم آن به حدود یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزار تن می‌رسد و اگر این مقدار را بر جمعیت ایران تقسیم کنیم، به رقم ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم برای هر نفر خواهیم رسید. مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور همچنین گفت: از طرفی طی سال‌های گذشته تعداد زیادی از دام‌های مولد کشتار شده و به مصرف خانوارها رسیده است و اگر مردم ایران این گوشت را مصرف نکرده‌اند پس چه اتفاقی برای آنها افتاده است. آزاد ضمن گلایه از این نوع آمارها گفت: مشخص نیست، چرا مرکز آمار ایران چنین آمارهایی اعلام می‌کند و مردم ایران را مردم گرسنه‌‌ای نشان می‌دهد.