از موضوعات اصلی فعالیت پتروشیمی‌ تخت جمشید در بازه زمانی ۳ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰ می‌توان به تولید و فروش (داخلی و خارجی)  دو محصول SBR  و PBR  اشاره کرد. در مورد میزان تولید شرکت باید بیان کرد میزان تولید محصول SBR این شرکت در بازه زمانی ۳ ماه منتهی به آذر سال جاری با افزایشی ۲درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان ۸.۳۵۳ تن بوده و حجم تولید محصول دیگر این شرکت (PBR) در بازه زمانی مورد گزارش با کاهش ۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان ۸.۰۸۵ تن بوده است.

در مورد فروش داخلی، حجم فروش داخلی این شرکت در بازه زمانی مورد گزارش به میزان ۱۰,۱۴۴ تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش ۵/ ۸درصدی همراه بوده است. همچنین در‌آمد حاصل از فروش داخلی این شرکت در بازه زمانی مورد گزارش با افزایشی ۳/ ۸درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته برابر با ۴ هزار و ۸۰ میلیارد ریال بوده است.

در مورد فروش صادراتی، در بازه زمانی مورد گزارش حجم فروش صادراتی محصول SBR شرکت به میزان ۱۸۹ درصد و حجم فروش محصول PBR  شرکت به میزان ۹۳ درصد  نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته افزایش داشته است. در مجموع  حجم صادرات این شرکت در بازه زمانی ۳ ماه منتهی به آذر سال جاری با افزایشی ۷/ ۱۰۳درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان ۷,۳۴۲ تن بوده و در‌آمد حاصل از این میزان فروش صادراتی شرکت به میزان ۲ هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایشی ۵/ ۱۸۶درصدی را نشان می‌دهد. در مجموع با توجه به درآمد‌های حاصل از فروش داخلی و خارجی شرکت، میزان درآمد‌های عملیاتی پتروشیمی‌ تخت جمشید در بازه زمانی مورد گزارش به میزان ۶ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان ۴۶درصد افزایش داشته است. همچنین باید اشاره کرد بهای تمام‌شده درآمد‌های عملیاتی شرکت در بازه زمانی مورد گزارش با افزایشی ۵ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل به میزان ۴ هزار و ۱۹۶ میلیارد ریال بوده است. هزینه‌‌هاى فروش، ادارى و عمومى پتروشیمی‌ تخت‌جمشید در بازه زمانی ۳ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰ نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۹ با افزایشی ۲۲۹ درصدی به میزان ۲۶۷ میلیارد ریال بوده است. از عناوین اصلی تشکیل‌دهنده این هزینه‌ها می‌توان به ۶۹ میلیارد ریال هزینه حقوق و دستمزد و ۸۲ میلیارد ریال هزینه حمل و نقل و انتقال اشاره کرد. از سوی دیگر در بازه زمانی مورد گزارش، شرکت توانسته است به میزان ۱۱۹ میلیارد ریال از محل سود تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی و ۹۸ میلیارد ریال از محل کارمزد فروش اعتباری درآمد کسب کند که این دو مورد در مجموع ۲۱۷ میلیارد ریال سایر درآمدهای عملیاتی پتروشیمی ‌تخت جمشید را در بازه زمانی مورد گزارش تشکیل می‌دهند که افزایشی ۸۲۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.

در نتیجه با توجه به موارد بیان شده، سود عملیاتی شرکت در بازه زمانی مورد گزارش به میزان ۲ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته (۷۲۹ میلیارد ریال) افزایش ۲۷۱درصدی داشته است.

 افزایش ۶۵۴ درصدی سایر درآمدهای غیر عملیاتی

در بازه زمانی ۳ ماه منتهی به آذر سال جاری، شرکت پتروشیمی‌ تخت جمشید از محل فروش ضایعات به میزان ۱۶ میلیارد ریال‌، از محل درآمد ارائه خدمات ۲ میلیارد ریال و از محل سود سپرده ۷۱میلیارد ریال درآمد کسب کرده است. عناوین مذکور در مجموع تشکیل‌دهنده ۹۰ میلیارد ریال سایر درآمد‌های غیرعملیاتی شرکت بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایشی ۶۵۴ درصدی داشته است. در نهایت با توجه به موارد ذکر شده و سایر موارد موجود در صورت‌های مالی ۳ ماه منتهی به آذر سال جاری پتروشیمی ‌تخت جمشید، سود خالص حاصل از فعالیت این شرکت در بازه زمانی مذکور به میزان ۲ هزار و ۶۱۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۲۶۸ درصدی را نشان می‌دهد.

 افزایش بدهی‌های پتروشیمی‌تخت جمشید

با توجه به اطلاعات موجود در صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال و همچنین اطلاعات موجود در سایت‌های داده‌پرداز مرتبط با بازار سهام مشخص می‌شود نسبت سود خالص به فروش و درصد حاشیه سود عملیاتی شرکت در بازه زمانی ۳ ماه منتهی به آذر سال جاری نسبت به دوره ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ با افزایش همراه بوده که این موضوع نشان‌دهنده افزایش سود‌آوری فعالیت‌های شرکت در این بازه زمانی است. از سوی دیگر دوره وصول مطالبات این شرکت  از ۵۳ روز در دوره ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۷۲ روز در دوره سه ماه منتهی به آذر سال جاری افزایش یافته است. در نهایت باید اشاره کرد مجموع بدهی‌های شرکت در ۳ ماه منتهی به آذر سال جاری نسبت به دوره ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۰ افزایش‌ ۱۴۸ درصدی را به همراه داشته که سهم عمده‌ای از این افزایش مربوط به سود سهام پرداختی شرکت بوده است. با در نظر گرفتن این موضوع که مجموع دارایی‌های شرکت در بازه زمانی ۳ ماه منتهی به آذر سال جاری نسبت به دوره ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۰ با افزایشی ۱۵ درصدی همراه بوده،  افزایش ۱۴۸ درصدی در بدهی‌ها باعث شده است که نسبت بدهی‌ها از ۲۴/ ۰ در بازه زمانی ۱۲ ماهه منتهی به شهریور به ۵۲/ ۰ در بازه زمانی ۳ ماه منتهی به آذر سال جاری افزایش پیدا کند.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند