این آمارگیری در سال ١٣٩٩، برای افراد ١٥ساله و بیشتر با ۴۳هزار و ۷۰۰خانوار نمونه شهری و ۱۸هزار و ۸۶۰خانوار نمونه روستایی و در کل به ۶۲هزار و ۵۶۰خانوار مراجعه و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه‌‌های اجتماعی، فعالیت‌‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و... افراد ١٥ساله و بیشتر اخذ شده است. مهم‌ترین یافته‌‌های طرح در حوزه خرید به شرح زیر است:  در سال ١٣٩٩، بیشترین شیوه انتخاب پوشاک افراد ١٥ساله و بیشتر از طریق تماشای ویترین فروشگاه‌‌های پوشاک با ۴/ ۸۳درصد بوده است و ۳/ ۶درصد بر اساس پیشنهاد دوستان و نزدیکان، ٥درصد مطابق مد در جامعه، ۶/ ۲درصد با توجه به شبکه‌های اجتماعی، ۷/ ۰درصد بر اساس تبلیغات پیرامونی، ۲/ ۰درصد بر اساس مشاهده برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱/ ۰درصد بر اساس برنامه‌های ماهواره‌‌ای و ۷/ ۱درصد بر اساس سایر روش‌ها، پوشاک خود را انتخاب کرده‌اند.  نتایج این پیمایش حاکی از آن است که اولویت ۳/ ۳۸درصد از افراد ١٥ساله و بیشتر در خرید پوشاک، پوشاک تولید داخل‌‌ و ۸/ ۷درصد پوشاک خارجی بوده و برای ۸/ ۵۳درصد افراد نیز اولویت خاصی بین پوشاک داخلی و خارجی وجود نداشته است.  در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری در سال ١٣٩٩، ۳/ ۱۵درصد از افراد ١٥ساله و بیشتر اظهار کرده‌اند که حداقل یک‌بار کالایی را که از نظر خود افراد لوکس بوده، خریداری کرده‌اند.  بنابر اظهار خانوارهایی که در سال ١٣٩٩ لوازم برقی خرید کرده‌اند، ۸/ ۵۱درصد از این لوازم برقی تولید داخل، ۸/ ۳۶درصد لوازم برقی تولید خارج و ۴/ ۱۱درصد، هردو نوع لوازم برق داخلی و خارجی بوده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند