گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی‌الراس از سال‌جاری، تاکید کرد: مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان مالیاتی، اظهارنامه ارائه شده با رعایت مقررات از سوی مودی است. بنابراین از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

مسیحی با تاکید بر اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، اضافه کرد: البته پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر ارائه به موقع اظهارنامه‌های مالیاتی بوده و اظهارنامه ارائه شده توسط مودیان با بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شده و همچنین شاخص‌های ریسک مطابقت داده خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: در صورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات اقتصادی به دست آمده اقدام می‌کند.

وی همچنین در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت‌های مترتب بر فعالیت اقتصادی متکی بر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مقررات قانونی تنظیم کنند.

مسیحی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرآیند زمان قطعیت پرونده‌های مالیاتی می‌شود، گفت: مالیات ستانی بر مبنای داده‌های واقعی به‌دست آمده از بانک‌های اطلاعاتی، عملا نظام مالیاتی را به سمت شفافیت هر چه تمام‌تر، کاهش فرارهای مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی سوق می‌دهد.

مسیحی با بیان اینکه ۳۱ مردادماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل، مصادف با تعطیل رسمی روز جمعه است، گفت: شنبه یکم شهریورماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی است.

وی در خاتمه تاکید کرد: مودیان محترم، ضروری است اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ یا فرم موضوع ماده ۱۰۰ (مالیات مقطوع) خود را با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی به نشانی  tax.gov.ir به‌صورت الکترونیکی ارائه و از هر گونه مراجعه غیرضرور به اداره‌های مالیاتی اجتناب کنند.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند