خبر مهم برای داوطلبان آزمون ارشد رشته‌های علوم پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۰ و ۱۱ خرداد ماه در سراسر کشور برگزار شد.

در این آزمون بیش از ۵۸ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ١۴٠٣ در ٨٩ رشته رقابت کردند.

داوطلبان  برای مشاهده ی کارنامه ی خود می‌توانند به سایت sanjeshp.ir  مراجعه کنند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.