حمله تازه به پزشکیان و پورمحمدی توسط قاضی‌زاده هاشمی/ مغالطه نکنید؛‌ بگویید چه کردید؟

امیرحسین قاضی زاده هاشمی در بخش سوم مناظره امشب گفت: خطاب به برادران عزیز ما پزشکیان و پورمحمدی بگویم که مغالطه اتفاق می افتد و مسایل کلی بیان می شود،‌ من در بنیاد شهید بودم و همه خانواده آن ها یک سفره درمان دارند و سرانه آن ها در دولت شهید رئیسی افزایش یافته است. شما هم وزیر بهداشت و دادگستری بودید،‌ گزارش عملکرد خود را بدهید. ما مدام مسئله را شرح و بست دهیم و نگوییم چه برنامه ای داریم.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.