صندلی 6 نامزد انتخابات در مناظرات پیش‌رو مشخص شد

قرعه‌کشی ۴ مناظره با حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری برگزار شد و صندلی هر یک از آن‌ها در مناظرات مشخص شد که به ترتیب زیر است؛

مناظره دوم

شماره یک قاضی زاده هاشمی

شماره دو قالیباف
شماره سه پورمحمدی

شماره چهار زاکانی
شماره پنج پزشکیان
شماره شش جلیلی

مناظره سوم

شماره یک پورمحمدی
شماره دو قالیباف
شماره سه پزشکیان
شماره چهار جلیلی

شماره پنج قاضی زاده هاشمی

شماره شش زاکانی

مناظره چهارم

شماره یک قالیباف

شماره دو پزشکیان

شماره سه قاضی زاده هاشمی
شماره چهار پورمحمدی
شماره شش زاکانی
شماره پنج جلیلی

مناظره پنجم

شماره یک قاضی زاده هاشمی

شماره دو زاکانی
شماره سه جلیلی

شماره چهار پورمحمدی

شماره پنج قالیباف
شماره شش پزشکیان

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.