سعید جلیلی به فریدون عباسی حکم داد

طی حکمی از سوی محسن منصوری، رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی، فریدون عباسی، مسئول کمیته انرژی ستاد انتخاباتی سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.

خبر مرتبط
سعید جلیلی به فریدون عباسی حکم داد

طی حکمی از سوی محسن منصوری، رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی، فریدون عباسی، مسئول کمیته‌ انرژی ستاد انتخاباتی سعید جلیلی شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.