کنایه سعید جلیلی به روحانی روی آنتن زنده تلویزیون+‌ فیلم

سعید جلیلی گفت: رقبای ما سال ۹۲ دولت را با ۸۰۰ تحریم تحویل گرفتند با ۱۵۰۰ تحریم تحویل دادند

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.