گزارش قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳+ جدول

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند کاهشی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۴۱ (دو هزار و سیصد و چهل و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۴۱ -۱۳.۰۰ -۰.۵۶ 19:18
۲,۳۵۴ ۱۲ ۰.۵ روز قبل
۲,۳۴۲ ۸.۰۰ ۰.۳۴ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۶۶,۸۰۰ (سه میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۳۶۶,۸۰۰ -۵۰,۵۰۰ -۱.۵ 19:18
۳,۴۱۷,۳۰۰ ۵۸,۱۰۰ ۱.۷ روز قبل
۳,۳۵۹,۲۰۰ ۶۱,۷۰۰ ۱.۸۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۵۸۴,۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۵,۰۸۴ (چهل و پنج هزار و هشتاد و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۰۸۴ ۵۶ ۰.۱۲ 19:17
۴۵,۰۲۸ ۱۳۸ ۰.۳ روز قبل
۴۴,۸۹۰ -۲۶ -۰.۰۶ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۹,۰۴۶ (چهل و نه هزار و چهل و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۰۴۶ ۱۴۸ ۰.۳ 19:18
۴۸,۸۹۸ ۲۰۶ ۰.۴۲ روز قبل
۴۸,۶۹۲ -۴۸ -۰.۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۱.۴۷ درصدی، از ۷۶,۳۰۰ (هفتاد و شش هزار و سیصد ) تومان به ۷۵,۲۰۰ (هفتاد و پنج هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۵,۲۰۰ -۱,۱۰۰ -۱.۴۷ 19:19
۷۶,۳۰۰ ۱,۲۰۰ ۱.۵۷ روز قبل
۷۵,۱۰۰ ۱,۷۰۰ ۲.۲۶ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۷۶ (دوازده هزار و دویست و هفتاد و شش ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا، امروز به ۳۹,۱۵۰ (سی و نه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دینار عراق

همچنین دینار عراق بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴۵ (چهل و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۵۴ درصدی، از ۱,۸۴۰ (یک هزار و هشتصد و چهل ) تومان به ۱,۸۳۰ (یک هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش ۱.۳۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۳,۱۵۰ (چهل و سه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۷۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ -۷۰۰,۰۰۰ -۱.۷۳ 19:17
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱.۲۱ روز قبل
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱.۴۷ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۱.۳ 19:03
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱.۲۷ روز قبل
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱.۲۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۱.۴۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۹۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.