گزارش قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳+ جدول

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افت قیمت طلا، سکه و دلار در مقایسه با روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۴۱۴ (دو هزار و چهارصد و چهارده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۱۴ -۲۴ 11:38
۲,۴۳۸ ۲۳ ۰.۹۴ روز قبل
۲,۴۱۵ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۴۵,۱۰۰ (سه میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۳۴۵,۱۰۰ -۴,۶۰۰ -۰.۱۴ 11:38
۳,۳۴۹,۷۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۳,۳۴۹,۷۰۰ ۲۵,۶۰۰ ۰.۷۶ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۴۹۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۴,۸۱۱ (چهل و چهار هزار و هشتصد و یازده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۴,۸۱۱ -۵۸ -۰.۱۳ 11:34
۴۴,۸۶۹ ۰ ۰ روز قبل
۴۴,۸۶۹ ۱.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۸,۶۶۴ (چهل و هشت هزار و ششصد و شصت و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۸,۶۶۴ -۱۴۱ -۰.۲۹ 11:38
۴۸,۸۰۵ ۰ ۰ روز قبل
۴۸,۸۰۵ ۴۱ ۰.۰۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند، امروز به ۷۴,۰۵۰ (هفتاد و چهار هزار و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۴,۰۵۰ ۷۵۵ ۱.۰۱ 11:34
۷۳,۲۹۵ ۰ ۰ روز قبل
۷۳,۲۹۵ -۱۵۵ -۰.۲۲ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۰۱ (دوازده هزار و دویست و یک ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۸,۶۶۴ (چهل و هشت هزار و ششصد و شصت و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۸,۶۶۴ -۱۴۱ -۰.۲۹ 12:32
۴۸,۸۰۵ ۰ ۰ روز قبل
۴۸,۸۰۵ ۴۱ ۰.۰۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۱.۰۱ درصدی، از ۷۳,۲۹۵ (هفتاد و سه هزار و دویست و نود و پنج ) تومان به ۷۴,۰۵۰ (هفتاد و چهار هزار و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۴,۰۵۰ ۷۵۵ ۱.۰۱ 12:32
۷۳,۲۹۵ ۰ ۰ روز قبل
۷۳,۲۹۵ -۱۵۵ -۰.۲۲ ۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۵۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۰۵ (یک هزار و هشتصد و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۴۲,۷۰۰ (چهل و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۵ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۸,۸۰۰ (سی و هشت هزار و هشتصد ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۴ (چهل و چهار ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۲۵ 12:32
۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۴۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

همچنین نیم سکه با کاهش ۰.۸۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون) تومان معامله شد.

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه، امروز به ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۶۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.