قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳| شیب تند کاهش قیمت طلا و سکه

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به دو روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۴۱۵ (دو هزار و چهارصد و پانزده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۱۵ ۲.۰۰ ۰.۰۸ 19:01
۲,۴۱۳ ۲۵ ۱.۰۳ روز قبل
۲,۳۸۸ ۴.۰۰ ۰.۱۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۲۴,۱۰۰ (سه میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۹۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۳۲۴,۱۰۰ -۳۲,۳۰۰ -۰.۹۸ 19:01
۳,۳۵۶,۴۰۰ -۲,۳۰۰ -۰.۰۷ ۲ روز پیش
۳,۳۵۸,۷۰۰ ۱۶,۲۰۰ ۰.۴۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۹۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴,۳۹۹,۰۰۰ (چهارده میلیون و سیصد و نود و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۴,۸۶۸ (چهل و چهار هزار و هشتصد و شصت و هشت ) تومان قیمت خورد.

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۸,۷۶۴ (چهل و هشت هزار و هفتصد و شصت و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۸,۷۶۴ ۴۴ ۰.۰۹ 19:01
۴۸,۷۲۰ ۱۸۱ ۰.۳۷ ۲ روز پیش
۴۸,۵۳۹ ۱۰۴ ۰.۲۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۱.۷۱ درصدی، از ۷۴,۷۰۰ (هفتاد و چهار هزار و هفتصد ) تومان به ۷۳,۴۵۰ (هفتاد و سه هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۳,۴۵۰ -۱,۲۵۰ -۱.۷۱ 19:02
۷۴,۷۰۰ -۵۰ -۰.۰۷ ۲ روز پیش
۷۴,۷۵۰ -۱۰۰ -۰.۱۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

همچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۲۱۷ (دوازده هزار و دویست و هفده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۷۹۰ (یک هزار و هفتصد و نود ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۵۱ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۲ درصدی، از ۴۳,۳۰۰ (چهل و سه هزار و سیصد ) تومان به ۴۲,۴۵۰ (چهل و دو هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۱.۴۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۸,۷۵۰ (سی و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

همچنین دینار عراق با کاهش ۲.۲۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۴ (چهل و چهار ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -۷۰۰,۰۰۰ -۱.۷۶ 19:00
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۴۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۱.۷۲ 19:02
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۰۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۲.۸۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان معامله شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.