قیمت طلا، سکه و دلار امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳| شیب تند کاهش قیمت طلا و سکه

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۷۰ (دو هزار و سیصد و هفتاد) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۷۰ -۲۲ -۰.۹۳ 18:53
۲,۳۹۲ ۰ ۰ روز قبل
۲,۳۹۲ ۶ ۰.۲۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۶۵۴,۴۰۰ (سه میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۸۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۶۵۴,۴۰۰ -۶۷,۰۰۰ -۱.۸۴ 18:53
۳,۷۲۱,۴۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۱.۲۳ روز قبل
۳,۶۷۵,۴۰۰ -۱۱۷,۵۰۰ -۳.۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۸۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۸۳۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۷۲۵ (چهل و سه هزار و هفتصد و بیست و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۷۲۵ ۱۰ ۰.۰۲ 18:53
۴۳,۷۱۵ ۱۵۰ ۰.۳۴ روز قبل
۴۳,۵۶۵ -۰.۰۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۵۳۶ (چهل و شش هزار و پانصد و سی و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۵۳۶ -۶۳ -۰.۱۴ 18:53
۴۶,۵۹۹ ۱۸۰ ۰.۳۸ روز قبل
۴۶,۴۱۹ ۵۰ ۰.۱ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۴۵ درصدی، از ۷۹,۸۵۰ (هفتاد و نه هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان به ۷۹,۵۰۰ (هفتاد و نه هزار و پانصد) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۹,۵۰۰ -۳۵۰ -۰.۴۵ 18:53
۷۹,۸۵۰ -۳,۵۱۸ -۴.۴۱ روز قبل
۸۳,۳۶۸ -۱۹۰ -۰.۲۳ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۰۶ (یازده هزار و نهصد و شش ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۱,۹۸۵ (یک هزار و نهصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۵۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۷,۰۵۰ (چهل و هفت هزار و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا، امروز به ۴۱,۵۵۰ (چهل و یک هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۹ (چهل و نه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰ -۱.۴ 18:53
۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱.۱۴ روز قبل
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ -۱,۴۰۰,۰۰۰ -۳.۲۵ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۱.۲ 18:53
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ -۵۰۰,۰۰۰ -۱.۹۷ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۹۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۲.۸۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان معامله شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.