قیمت طلا، سکه و دلار امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲| طلا و سکه گران شدند

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه در مقایسه با روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۱۹ (دو هزار و نوزده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۱۹ ۶ ۰.۲۹ 08:04
۲,۰۱۳ ۰ ۰ روز قبل
۲,۰۱۳ ۱۶ ۰.۷۹ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۸۳۱,۲۰۰ (دو میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۸۳۱,۲۰۰ ۲۷,۷۰۰ ۰.۹۷ 19:07
۲,۸۰۳,۵۰۰ -۲,۵۰۰ -۰.۰۹ روز قبل
۲,۸۰۶,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۱.۶ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۸۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۶۴,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست و شصت و چهار هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان قیمت خورد.

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۲۴۹ (چهل و شش هزار و دویست و چهل و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۲۴۹ -۰.۰۲ 19:07
۴۶,۲۵۴ ۳۵ ۰.۰۷ روز قبل
۴۶,۲۱۹ ۱۴۷ ۰.۳۱ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۴۸ درصدی، از ۷۱,۶۴۸ (هفتاد و یک هزار و ششصد و چهل و هشت ) تومان به ۷۲,۰۰۰ (هفتاد و دو هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۲,۰۰۰ ۳۵۲ ۰.۴۸ 19:07
۷۱,۶۴۸ ۷۲۲ ۱ روز قبل
۷۰,۹۲۶ ۲۹۱ ۰.۴۱ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۶۸۷ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۵۰ (یک هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۴۴ درصدی، از ۴۲,۲۶۵ (چهل و دو هزار و دویست و شصت و پنج ) تومان به ۴۲,۴۵۲ (چهل و دو هزار و چهارصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۶۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۷,۳۵۰ (سی و هفت هزار و سیصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۳ (چهل و سه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶ 19:06
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۳۱ روز قبل
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱.۲۱ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۴۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۲۸ 19:09
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۷ روز قبل
۱۸,۴۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱.۶۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.