قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲| تداوم افت شدید قیمت‌ها

به گزارش دنیای اقتصاد، امروز عمده قیمت‌‌‌ ها در معاملات بازار روند کاهشی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۸۱ (یک هزار و نهصد و هشتاد و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۸۱ ۰ ۰ 17:14
۱,۹۸۱ ۱.۶۰ ۰.۰۸ روز قبل
۱,۹۸۰ -۲.۲۰ -۰.۱۲ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۱۵,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پانزده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۱۵,۰۰۰ -۱۴,۸۰۰ -۰.۶۲ 19:01
۲,۴۲۹,۸۰۰ ۴,۴۰۰ ۰.۱۸ روز قبل
۲,۴۲۵,۴۰۰ ۳,۵۰۰ ۰.۱۴ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۶۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۴۶۱,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۴۲۰ (پنجاه هزار و چهارصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۴۲۰ -۱۳۰ -۰.۲۶ 19:01
۵۰,۵۵۰ -۲۰۰ -۰.۴ روز قبل
۵۰,۷۵۰ -۱۳۰ -۰.۲۶ ۳ روز پیش

 

قیمت دلار مبادله ای امروز

همچنین دلار مبادله ای با افزایش ۰.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۱,۶۱۳ (چهل و یک هزار و ششصد و سیزده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۰۰۶ (پنجاه و پنج هزار و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵,۰۰۶ -۱۶۴ -۰.۳ 17:20
۵۵,۱۷۰ ۸۶ ۰.۱۵ روز قبل
۵۵,۰۸۴ -۱۸۴ -۰.۳۴ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۶۳,۰۳۵ (شصت و سه هزار و سی و پنج ) تومان به ۶۲,۸۴۸ (شصت و دو هزار و هشتصد و چهل و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۲,۸۴۸ -۱۸۷ -۰.۳ 17:20
۶۳,۰۳۵ ۸۰ ۰.۱۲ روز قبل
۶۲,۹۵۵ -۵۰۵ -۰.۸۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۸۴۰ (سیزده هزار و هشتصد و چهل ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۶۰ (یک هزار و هفتصد و شصت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۳۶,۷۳۶ (سی و شش هزار و هفتصد و سی و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۲,۸۵۰ (سی و دو هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۸ (سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۷۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۰.۵۳ 19:01
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۱۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۶۷ 19:01
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳۳ روز قبل
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۹۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۷۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.