نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲| دلار ارزان شد؛ طلا گران

به گزارش دنیای اقتصاد، امروز قیمت‌‌‌ سکه در معاملات بازار روند کاهشی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرد و قیمت طلا اما افزایشی شد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۸۱ (یک هزار و نهصد و هشتاد و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۸۱ ۱.۶۰ ۰.۰۸ 06:00
۱,۹۸۰ -۲.۲۰ -۰.۱۲ روز قبل
۱,۹۸۲ ۲۱ ۱.۰۳ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش داشت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۲۹,۸۰۰ (دو میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۲۹,۸۰۰ ۴,۴۰۰ ۰.۱۸ 19:03
۲,۴۲۵,۴۰۰ ۳,۵۰۰ ۰.۱۴ ۲ روز پیش
۲,۴۲۱,۹۰۰ ۱,۱۰۰ ۰.۰۴ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۵۲۵,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۵۵۰ (پنجاه هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۵۵۰ -۲۰۰ -۰.۴ 19:03
۵۰,۷۵۰ -۱۳۰ -۰.۲۶ ۲ روز پیش
۵۰,۸۸۰ -۱۲۰ -۰.۲۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار مبادله ای

همچنین دلار مبادله ای با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۱,۵۶۰ (چهل و یک هزار و پانصد و شصت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۱۷۰ (پنجاه و پنج هزار و یکصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵,۱۷۰ ۸۶ ۰.۱۵ 15:20
۵۵,۰۸۴ -۱۸۴ -۰.۳۴ ۲ روز پیش
۵۵,۲۶۸ ۵۷۶ ۱.۰۴ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۱۲ درصدی، از ۶۲,۹۵۵ (شصت و دو هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) تومان به ۶۳,۰۳۵ (شصت و سه هزار و سی و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۳,۰۳۵ ۸۰ ۰.۱۲ 15:20
۶۲,۹۵۵ -۵۰۵ -۰.۸۱ ۲ روز پیش
۶۳,۴۶۰ ۷۸۱ ۱.۲۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۹۰۰ (سیزده هزار و نهصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۵۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۷۶۵ (یک هزار و هفتصد و شصت و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۴۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۶,۸۴۵ (سی و شش هزار و هشتصد و چهل و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۳۳,۰۰۰ (سی و سه هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۸ (سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 19:03
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۱۸ ۲ روز پیش
۲۸,۹۵۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۱۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳۳ 19:03
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۴۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.